Rodo dla stron www

Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące zbierania i przetwarzania , a ponadto ochrony danych osobowych fizycznych użytkowników prywatnych na mieszały sporo w polskim zakładzie usługowym, bo firmy musiały się zaimplementować do rodo Śląsk. Każda firma musiała wykonać odpowiednie dokumenty, w których informowała swoich klientów o tym, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane są ich dane osobowe.
Proces ten trwał w niektórych firmach nawet wiele miesięcy i jeszcze nie został do końca ukończony.

Ochrona danych Śląsk realizowana jest przez każdą firmę z osobna, ale dokumentację może wdrożyć w firmie zewnętrzny podmiot, który świadczy takie usługi. Wystarczy tylko skontaktować się z firmą, która zajmuje się wdrożeniami i przygotowuje plany organizacji sposobności ochrony i przetwarzania danych. W ciągu od kilku dni do kilku tygodni taka firma przygotuje całą dokumentację. W większych firmach oczywiście trzeba także nadać miano stanowisko IOD Śląsk, czyli inspektora danych osobowych w konkretnym zakładzie produkcyjnym, czyli osoby, która zajmuje się kwestiami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów. Taką osobą może być właściciel firmy albo pracownik, który został przez firmę delegowany na takie stanowisko lub do pełnienia takich obowiązków. Celem inspektora ochrony danych osobowych jest generowanie nowych sposobów przetwarzania i ochrony danych , a ponadto czuwanie nad prawidłowym procesem realizacji tych postanowień bądź też dokonywanie koniecznych zmian i informowanie o problemach właściwych organów, które czuwają w Polsce nad ochroną danych osobowych.

Sprawdź tutaj: rodo audyt śląsk.

Dodaj komentarz