Prowadzenie systemu HACCP

Wszystkie podmioty gospodarcze, które mają jakikolwiek związek z produkcją czy szeroko rozumiana dystrybucją żywności, muszą posiadać na uwadze i używać się do wytycznych wielu przepisów i warunków. Jednym z nich na pewno jest system HACCP Reda. To system organizacji działań, których zadaniem jest ochrona żywności przez potencjalnymi zagrożeniami, na każdym etapie jej produkcji, obróbki czy dystrybucji.

Za wdrożenie tego systemu zawsze odpowiada kierownictwo zakładu czy firmy. Żeby system mógł właściwie funkcjonować, muszą zostać w niego wdrożeni i zapoznani z jego zasadami wszyscy pracownicy zakładu. To jest konieczne. Właściwie każdy system HACCP opracowuje się osobiście dla każdego zakładu, bo w każdym z nich panują inne warunki. Jednym z elementów wrażania takiego systemu jest analiza sytuacji na terenie zakładu i zobowiązanie ewentualnych zagrożeń, jakim może podlegać żywność. Celem funkcjonowanie takiego systemu jest poddanie sprawdzeniu produktu żywieniowego nie na etapie, kiedy jest on gotowy, ale na poszczególnych etapach jego produkcji. To zapewnia, że końcowy produkt będzie realizował wszystkie oczekiwania. W każdym zakładzie, gdzie ma się do czynienia z żywnością, system HACCP Wejherowo musi funkcjonować i nie ma znaczenia, czy jest to firma zajmująca się produkcją jogurtów, czy budka, gdzie sprzedaje się kebaby. Każdy taki punkt musi spełniać oczekiwania systemu HACCP, które opracowuje się specjalnie dla danego podmiotu. To decyduje o tym, że sprzedaż i produkcja żywności nie doprowadza do żadnych problemów związanych z nieprawidłowa jej jakością.

Polecamy: HACCP.

Dodaj komentarz